Catuxa Salom estará no Concello de Arteixo o venres 31 de maio.